Výtvarná výchova

 

Close up of group art utensils.

Výhodná ponuka pre tých, ktorí chcú kvalitne materiálovo zabezpečiť výučbu výtvarnej výchovy. Učiteľ zostaví set pomôcok pre daný ročník tak, aby zodpovedal potrebám výučby v nasledujúcom školskom roku. Pomôcky môžete nechať uskladnené v škole a nikdy sa vám nestane, že žiak bude nedostatočne pripravený na vyučovanie výtvarnej výchovy. Pomôcky pre každú školu zabezpečujeme individuálne, formou hromadnej objednávky vypracovanej pre daný stupeň alebo ročník.

 

V čom je naša ponuka výhodná?

 • vhodné a úplné vybavenie žiakov pomôckami na výtvarnú výchovu na celý školský rok
 • možnosť pracovať s kvalitným materiálom – podľa špecifikácie vyučujúceho
 • odbremeniť rodičov od povinností nakupovať farby, štetce, výkresy, pastelky…
 • výrazne znížiť finančné náklady rodičov na výtvarnú výchovu – na celý školský rok o viac ako 50%
 • umožniť škole získať finančné prostriedky formou odmeny alebo nákupu tovaru vo firme Daffer za zvýhodnených podmienok
 • žiak si pomôcky nenosí z domu, používa tie, ktoré mu boli kúpené
  v rámci ponuky a sú v škole
 • vyučujúcemu zostáva finančný priestor na zabezpečenie neštandardných a finančne náročných pomôcok a materiálov
 • dodávka tovaru priamo do školy
 • pomoc obchodného reprezentanta firmy Daffer s vypracovaním objednávky

Pozrite si našu aktuálnu ponuku: Výtvarná výchova