Vyhodnotenie sútaže so školskými potrebami

Publikované:
Spomedzi všetkých zúčastnených sme vyžrebovali 4 výhercov našej súťaže so školskými potrebami Daffer. Ceny sme doručili do škôl a pani učiteľky odovzdali ceny štastným výhercom. Nezabudnite, že tento rok sútažíme opäť.

Výhercom srdečne gratulujeme a prajeme im veľa úspechov v školskej lavici.

Tablety vyhrali:
Katarína Garajová – ZŠ Dolný Kubín, Radlinského
Marián Rágula – ZŠ Pruské
Ján Pavlík – ZŠ Kysucké N.M, Nábrežná
Ž. Tothová – ZŠ Sládkovičovo